Skip to main content

Amb l'objectiu de facilitar la transferència dels resultats d'investigació de la recerca, i fer de que poguessin tenir una utilitat directa per a tothom, l'any 2015 es comencen a oferir un seguit de serveis sense ànim de lucre. Aquests, estan destinats a tot tipus de persones:

Xerrades i tallers

Realització de tallers i xerrades orientats a famílies, infants i professionals, especialment del món de l'educació.

Activitats formatives

Disseny i realització d’activitats formatives i material per persones, famílies i professionals. Especial atenció en la comprensió de la diversitat d'orígens, de la sexualitat i en la gestió d’emocions.

Consultoria i acompanyament

Enfocat tant per a entitats, administracions, empreses i professionals com per a persones i famílies. Es troba enfocat en la gestió de decisions i processos reproductius, l’adopció, la criança i aprenentatge en infants, adolescents i joves, la comprensió i atenció a la diversitat i en els processos de pèrdues i morts; així com en l’àmbit del cicle reproductiu, la salut sexual i reproductiva i la cura de les persones.

Àmbits de treball


Processos reproductius 


Sexualitat 


Criança i cures 


Pèrdues i morts 

Per sol·licitar qualsevol servei, contacti amb:
c.afin@uab.cat